Xu hướng

Bài viết mới nhất

Tags

Prolife

9 lời khuyên để có buổi phòng vấn xin việc thành công

 • By Mr. Tam
 • Posted Saturday, 11/7/2015 0:0:0
 • 3757 views

9 lời khuyên để có buổi phòng vấn xin việc thành công

Xem thêm

9 lời khuyên để có kết quả buổi phỏng vấn xin việc tốt

 • By Mr. TamNN
 • Posted Thursday, 22/10/2015 17:30:1
 • 2648 views

Bài học này có một chút sự khác biệt từ các bài học tiếng Anh thông thường. Cô Rima sẽ chia sẻ với bạn 9 lời khuyên quan trọng để có buổi phỏng vấn xin việc thành công. Bạn cùng học với cô Rima để có được kinh nghiệm trong khi phỏng vấn xin việc và để cải thiện kỹ năng Speaking của bạn nhé.

Xem thêm

Are you being shy?

 • By admin
 • Posted Friday, 1/5/2015 17:4:25
 • 4346 views

You have guests at your house. Your son won't talk to them at first and holds on to his mother. You want him to be friendlier to everyone.

Xem thêm

Bài học của tuần thứ 30. Chủ đề "Not exactly, but I did get some promising leads". Enjoy!

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Tuesday, 12/5/2015 14:6:16
 • 4046 views

ELIVE INTERNATIONAL. Bài học của tuần thứ 30. Chủ đề "Not exactly, but I did get some promising leads". Enjoy!

Xem thêm

Bài học free của ngày hôm nay 06/08.2014. Chủ đề "30 phrases for encouraging someone in English". Enjoy!

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Tuesday, 12/5/2015 14:2:59
 • 3907 views

Bài học free của ngày hôm nay 06/08.2014. Chủ đề "30 phrases for encouraging someone in English". Enjoy!

Xem thêm

Bài học free của ngày hôm nay 09/08.2014. Chủ đề: "Keep in mind that it's a lot warmer there at this time of year". Enjoy!

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Friday, 8/5/2015 17:42:19
 • 2900 views

Chủ đề "Keep in mind that it's a lot warmer there at this time of year". Enjoy!

Xem thêm

Bài học free ngày 23/07/2014

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Tuesday, 12/5/2015 14:4:44
 • 3930 views

Bài học free ngày 23/07/2014

Xem thêm

Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề "I’m… ah… I’m exploring my options right now". Enjoy!

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Tuesday, 12/5/2015 14:8:24
 • 3839 views

Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề "I’m… ah… I’m exploring my options right now". Enjoy!

Xem thêm

Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề phân biệt khác nhau giữa "House" và "Home". Cách sử dụng chúng. Enjoy!

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Tuesday, 12/5/2015 14:10:17
 • 4486 views

Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề phân biệt khác nhau giữa "House" và "Home" và Cách sử dụng chúng. Enjoy!

Xem thêm

Bạn học cụm động từ như thế nào mà không bị lẫn lộn?

 • By thuvh@elive.edu.vn
 • Posted Friday, 8/5/2015 17:43:23
 • 4087 views

ELIVE.EDU.VN - Bạn học cụm động từ như thế nào mà không bị lẫn lộn?

Xem thêm

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn về site này:

SUBSRIBE ON OUR OFFERS