• Call Us
  • +84 466 622 747
  • Email us
  • contact@elive.edu.vn

Job hunting

Job hunting

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Job hunting

Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập

Job hunting

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự

Job hunting

Điều kiện tham dự

Điều kiện tham dự

Job hunting

Hoàn tất chương trình

Hoàn tất chương trình

Job hunting

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

Job hunting

Skills for Success

  • 9 lời khuyên để có kết quả buổi phỏng vấn xin việc tốt

    10/22/2015 5:30:01 PM / Mr. TamNN

    Bài học này có một chút sự khác biệt từ các bài học tiếng Anh thông thường. Cô Rima sẽ chia sẻ với bạn 9 lời khuyên quan trọng để có buổi phỏng vấn xin việc thành công. Bạn cùng học với cô Rima để có được kinh nghiệm trong khi phỏng vấn xin việc và để cải thiện kỹ năng Speaking của bạn nhé.

  • View All

Tags

Blog Tags

Photostream

Liên hệ

Giờ làm việc