• Call Us
  • +84 466 622 747
  • Email us
  • contact@elive.edu.vn
  • By Nguyen, Lisa
  • Posted 13/7/2016 11:43:53

5 cách để cải thiện nhanh kỹ năng business English của bạn

Business English Skills là nhu cầu quan trọng và cần thiết trong kỹ nguyên hiện đại và Việt nam gia nhập và tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do toàn cầu như: TPP, AEC… và đó là lợi thế cạnh tranh cho các lao động nước ta và cách doanh nghiệp Việt Nam.


Liên hệ

Giờ làm việc

Tại sao chọn eLive English?

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.

Latest Posts

Tags

Newsletter

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.